fbpx
Пон. - Пет. 09:00 - 17:00

Събота и Неделя - ЗАТВОРЕНО

+359 888 584 454

office@unipharma.org

ул. Хан Тервел 7

гр. София, България

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност и защита на личните данни

Унифарма ООД (наричанa за краткост „Унифарма“) гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си, обработвани във връзка с предоставяни от фирмата услуги.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Унифарма има право по всяко време да актуализира настоящата Политика, като изменя и допълва същата, когато обстоятелствата налагат това. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание на уебсайтa на Унифармa.

Политиката за поверителност е приложима за личните данни на потребителите на уебсайта. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

Настоящата Политика е актуализирана към 01 Септември 2021г.

т.1 Каква информация събираме, за какви цели и как я събираме

1.) Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате уебсайта на Унифарма или изберете нашите продукти.

В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данните въз основа на Ваше съгласие.

2.) Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

2.1. При сключването и изпълнението на договор – за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон или e-mail; за доставка на стоки и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване; изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки; осигуряване на комплексно обслужване, вкл. по електронен път; за целта на уведомления, свързани с нашите продукти.

2.2. При изпълнение на законово задължение – за целта на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд; при изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

2.3. При съгласие от Ваша страна – за директен маркетинг за наши продукти;

2.4 Анализи – Унифарма може да използва личните ви данни за вътрешни анализи и проучвания (такива анализи и проучвания ще се извършват с псевдонимизирана или анонимизирана база, където е възможно), което е необходимо за целта на нашия легитимен интерес, за да ви осигурим персонално преживяване и подходящи оферти, отстъпки и друго съдържание, което трябва да е базирано на предишно използване на наши услуги, разбирането на клиентите ни и техните предпочитания, идентифициране на модели и брандове, подобряване на преживяването на потребителя, осигуряване на нужната информация, съдържание и оферти, оформени по вашите нужди, общи проучвания, статистики и обобщителни доклади, за развитие на нови продукти, мониторинг на продажбите на вече съществуващи продукти, и подобряване на технологиите ни, за да можем да ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения и показваме онлайн реклами.

3.) Ние обработваме следните Ваши лични данни:

Трите имена и Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл).

4. Вашите лични данни се събират чрез:

• Поръчка (през Интернет или телефон) – когато поръчвате продукти, с цел изпълнение на договора за покупка, Вие трябва да ни предоставите личните си данни, за да можем да обработим поръчката Ви, да изпратим продукта и да се свържем с Вас по телефон или имейл относно статуса на поръчката.

• Наградни игри – наградните игри могат да имат допълнителни правила и условия, чиито правила следва да преглеждате всеки път, преди да се включите в наградната игра.

• Записване за получаване на електронни съобщения – потребител може да получава електронни съобщения, които включват новини с информационен характер, оферти, събития, промоции.

• В допълнение, с цел повишаване на ефективността, уебсайтът използва Бисквитки, като ние можем да съберем определени данни от Бисквитките и подобни устройства.

Нашата политика за бисквитки, както и информация за тяхната употреба, може да разгледате на нашия уебсайт.

т.2 С кого споделяме информацията Ви

Унифарма използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми (за да може поръчаният от Вас продукт да бъде доставен на заявения за това адрес), външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки (напр. заплащане на поръчки), търговски агенти и представители и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

т.3 Принципи при обработка на данните

Унифарма следва следните принципи при обработката на личните данни на Потребителите:

• Законност, добросъвестност и прозрачност;
• Точна определеност (ограниченост) на целите на обработката;
• Съотносимост с целите на обработката – свеждане на данните до минимум;
• Точност и актуалност;
• Ограничение на съхранението;
• Цялостност и поверителност;
• Отчетност.

т.4 Съхранение на лични данни

Унифарма ще пази личните данни, ако е налице валидно основание за това, а по отношение на данните, обработвани единствено въз основа на дадено съгласие – докато имаме Вашето съгласие за това. Въпреки това, Вие можете по всяко време, да изискате достъп до Личните си данни или те да бъдат премахнати (освен ако имаме законово задължение да продължим да обработваме тези Лични данни- за изпълнение на сключен договор (напр. за доставка на продуктите), за архивиране на фактури според изискванията на приложимото законодателство, упражняване, защита на законни права или друга причина, за която ще ви уведомим).

т.5 Сигурност

При събирането и обработването на личните данни на Потребителите, Унифарма осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Унифарма работи ефективно за въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, основани на извършена оценка на риска, за да бъдат защитени срещу всяко неоторизирано или незаконно обработване или внезапна загуба, унищожаване или вреда.

т.6 Права на субекта на лични данни

Потребителите имат следните основни права, а именно право на:

• Информираност (във връзка с обработването на личните им данни от администратора);
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
• Право на обезщетение за претърпени вреди;
• Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.
• Потребителят има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
• Право на защита по съдебен или административен ред;

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Унифарма ООД
ЕИК: 121687144
Седалище и адрес на управление:
България, гр. София, 1517, ул. Хан Тервел 7

Данни за кореспонденция:
България, гр. София, 1517, ул. Хан Тервел 7
e-mail: office@unipharma.org , тел.: 02/884 0080

За контакт с oтговорника по защита на данните:
e-mail: zld@unipharma.org , тел.: 02/884 0080

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров “№ 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Последно обновена: 01.09.2021г.

За въпроси и всякаква допълнителна информация –
свържете се с нас на телефон +359 888 584 454 или ни пишете на и-мейл office@unipharma.org